IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

Address type: unicast, global-unicast
Address type has SLA: 0000
Registry for address: ARIN
Interface identifier: f03c:91ff:fe18:305f
EUI-48/MAC address: f2:3c:91:18:30:5f
MAC is a local one
MAC is an unicast one

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
44.200.175.255
IPv6 adresas: