IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: www.oracle.com

---------------------------------------------------------------------------
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://www.oracle.com/index.html
Server: BigIP
Content-Length: 0
Date: Fri, 19 Jul 2019 02:36:10 GMT
Connection: keep-alive
Server-Timing: cdn-cache; desc=HIT
Server-Timing: edge; dur=253
X-Frame-Options: sameorigin
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://explore.oracle.com
X-XSS-Protection: 1
Actual-Object-TTL: -1

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
18.232.99.123
IPv6 adresas: