IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: www.oracle.com

---------------------------------------------------------------------------
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: AkamaiGHost
Content-Length: 0
Location: https://www.oracle.com/
Date: Sat, 02 Jul 2022 00:07:33 GMT
Connection: keep-alive
Server-Timing: cdn-cache; desc=HIT
Server-Timing: edge; dur=1
Akamai-GRN: 0.84247e68.1656720453.192bc705
Set-Cookie: akaas_aud-seg-ocom-prod=2147483647~rv=7~id=bb58cf531725f38673b2ec92466367a8; path=/
X-Frame-Options: sameorigin
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://explore.oracle.com https://my.oracle.com https://eeho.fa.us2.oraclecloud.com https://blogs.oracle.com
X-XSS-Protection: 1
Actual-Object-TTL: -1

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
18.232.59.38
IPv6 adresas: