IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: www6.kayak.com

---------------------------------------------------------------------------
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: Varnish
Retry-After: 0
Content-Length: 0
Location: https://www.kayak.com
Accept-Ranges: bytes
Date: Mon, 18 Feb 2019 15:22:09 GMT
Via: 1.1 varnish
Connection: close
X-Served-By: cache-hhn1530-HHN
X-Cache: HIT
X-Cache-Hits: 0
X-Timer: S1550503329.360918,VS0,VE6

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
54.173.237.152
IPv6 adresas: