Kas yra IPv6?

IPv6 – tai nauja interneto protokolo (IP) versija, sukurta tam, kad pakeistų dabar naudojamą IPv4 protokolą ir išspręstų su juo susijusias problemas.

Naujoji versija gerokai patobulinta tokiose srityse, kaip: saugumas, mobilumas, paslaugos kokybės užtikrinimas, tinklo architektūros bei marštutizavimo dinamiškumas. Todėl IPv6 geriausiai pritaikytas dažnai kintančių parametrų tinklams.

Kad kuo sklandžiau pereiti nuo IPv4 prie IPv6 buvo sugalvotas ne vienas mechanizmas, kurie yra nuolat tobulinami. Tikimasi, kad IPv6 po truputį pakeis IPv4, nors abu protokolai veiks kartu visą perėjimo laikotarpį.

Lyginant su IPv4, naujoji versija suteikia žymiai didesnę adresų erdvę (adreso ilgis padidėjo nuo 32 bitų iki 128). IPv6 adresai užrašomi nauja forma: tai šešioliktaine skaičiavimo sistema koduojami adresai, atrodantys maždaug taip: 2001:08e0:7d83:7d88:4f84:4c74:1d83:22b4. Prefiksai nurodomi CIDR formate, pvz: /64.

Naujienos

Pasaulinė IPv6 paleidimo diena - 2012-06-06

2014-06-10 LACNIC pradėjo naudoti paskutinį /10 IPv4 adresų bloką skirtą šiam regioninam interneto registrui.

2012-09-14 RIPE NCC pradėjo naudoti paskutinį /8 IPv4 adresų bloką skirtą šiam regioninam interneto registrui.

2012-06-06 pasaulinė IPv6 paleidimo diena. Didieji tinklapiai ir interneto paslaugų tiekėjai įjungė IPv6 palaikymą visam laikui. Daugiau informacijos http://www.worldipv6launch.org/.

2011-06-08 didieji tinklalapiai - google, akamai, yahoo ir kt. - atliko didelį IPv6 eksperimentą. „Pasaulinės IPv6 dienos” metu 24 valandas projekte dalyvaujantys tinklalapiai buvo pasiekiami per IPv6 protokolą. Daugiau informacijos http://www.worldipv6day.org/.

2011-04-15 APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) pradėjo naudoti paskutinį /8 IPv4 adresų bloką skirtą šiam regioniniam interneto registrui (RIR). Dabar šis regionins interneto registras perėjo į trečiąją IPv4 adresų pabaigos stadiją.

2011-02-03 IANA (Internet Assigned Numbers Authority) išdalino paskutinius penkis laisvus /8 IPv4 adresų erdvės blokus regioniniams interneto registrams (RIR) - atstovaujantiems Šiaurės ir Pietų Amerikos, Europos, Azijos ir Afrikos žemynus. Nuo šios dienos laisvų IPv4 adresų turi tik regioniniai interneto registrai.

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
3.230.173.188
IPv6 adresas: