Teredo tunelis

Prisijungimas prie IPv6 tinklo panaudojant Teredo tunelį

Teredo tunelis, tai dar vienas iš IPv4->IPv6 perėjimo mechanizmų leidžiantis prisijungti prie IPv6 Internet tinklo įrenginiams turintiems priėjimą tik prie IPv4 tinklo.

Teredo tuneliu gali naudotis praktiškai visi - tam nebūtina turėti viešo IPv4 adreso (priešingai nei 6to4 tuneliui). Tai buvo vienas iš esminių reikalavimų kuriant Teredo protokolą. Dėl šios savybės Teredo tunelį gali sudaryti ir naudotis įrenginiai esantys už vieno ar daugiau maršrutizatorių atliekančių NAT.

Veikimo principas

Teredo klientas pasinaudodamas Teredo serveriu gauna Teredo IPv6 adresą ir sužino savo viešą IPv4 adresą, bei NAT įrenginio tipą. Su kitais Teredo tunelio naudotojais klientas bando užmegzti tiesioginį ryšį per IPv4. Į IPv6 tinklą Teredo klientai patenką per Teredo relay įrenginius. IPv6 paketai enkapsuliuojami į IPv4 UDP paketus.

Adresai

Teredo tuneliams yra išskirtas specialus IPv6 prefiksas 2001:0::/32. Sutrumpintai šį prefiską galima užrašyti 2001::/32, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad prefikso ilgis yra 32, o ne 16 bitų. Tai reiškia, kad Teredo adresai visada bus 2001:0:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, o ne 2001:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx. Likę 96 bitai priskiriami taip:

Kliento portas ir IPv4 adresas paslepiamas atliekant xor operaciją su reikšme 0xffffffffff.

Teredo kliento adreso pavyzdys: 2001:0:c1db:3d39:34dc:4b83:5601:9021.

Teredo serveris yra naudojamas tik porto ugniasienėje atidarymui ir Teredo relay įrenginių paieškai, todėl duomenų srautas siunčiamas į Teredo serverį yra pakankamai mažas. Nepaisant to nauji ryšiai per Teredo užmezgami greičiau jei naudojamas Teredo serveris su kuriuo turite gerą ryšį.

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
3.236.83.14
IPv6 adresas: