IPv6 įrankiai

Operacija:

Rezultatai:

GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Host: ipv6.kayak.com

---------------------------------------------------------------------------
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: Varnish
Retry-After: 0
Content-Length: 0
Location: https://www.kayak.com
Accept-Ranges: bytes
Date: Thu, 02 Apr 2020 19:42:09 GMT
Via: 1.1 varnish
Connection: close
X-Served-By: cache-hhn4033-HHN
X-Cache: HIT
X-Cache-Hits: 0
X-Timer: S1585856530.745709,VS0,VE0

Ryšio nustatymas

on - Protokolas veikia
unknown - Protokolas tikrinamas
off - Protokolas neveikia

Paryškintas protokolas naudojamas puslapiui pasiekti.


IPv4 adresas:
3.235.30.155
IPv6 adresas: